HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Höyrytys on Pori Energia Oy:n pitkäjänteinen ja laajavaraenergiayhteistyökumppani höyryn- ja kaukolämmöntuotannon turvaamisessa

Pori Energia Oy ja Höyrytys Oy toteuttavat pitkäjänteistä ja laajaa varaenergiayhteistyötä höyryn- ja kaukolämmöntuotannon turvaamiseen liittyen. Höyrytyksen nopeasti siirrettävä varalämmön- ja varahöyryntuotantokapasiteetti on käytettävissä 24/7 koko Pori Energian toiminta-alueella. Alueellinen varaenergiasopimus kattaa useita eri höyry- ja kaukolämpöjärjestelmiä ja mahdollistaa laajan varautumisen suunniteltuihin tai yllättäviin energiantuotannon tai -jakelun häiriötilanteisiin.

Pori Energian ei tarvitse ostaa omaksi tai kunnostaa olemassa olevia varaenergian tuotantolaitteita, joilla on vähän käyttötunteja. Höyrytys Oy on sitoutunut toimittamaan varaenergiaa eli lämpöä tai höyryä Pori Energian käyttöön suunniteltujen huoltokatkojen aikana tai energiantuotannon tai -jakelun häiriötilanteissa. Esimerkiksi kaukolämmön toimitusvarmuus on kaikkina aikoina 99,9 prosenttia, joten käyttöä varaenergialle on erittäin vähän, kyse on siis varautumisesta harvinaislaatuisiin tilanteisiin. Varaenergiapalvelun avulla Pori Energia voi hallitusti korvata vähäisen käyttöasteen fossiiliseen energiaan perustuvia varatuotantolaitoksista, kuitenkin säilyttäen energian toimitusvarmuuden kaikissa tilanteissa, kuvailee Pori Energian energiapalveluiden kehityspäällikkö Merja Heliniemi. Sijainnista riippumaton varaenergiapalvelu on kustannustehokasta, kehittää varautumista eri häiriöskenaarioihin sekä vapauttaa resurssia varakapasiteetin ylläpidosta ydintoimintoihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja uusiin teknologioihin liittyvään kehitystyöhön.

Varaenergiasopimus on joustava ja erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto tuotantolaitosinvestoinnille ja sen vaatimalle tuotanto-omaisuuden hallinnalle. Kuukausimaksua vastaan varaenergiapalvelumme on nopeasti käytettävissä koko toiminta-alueella juuri siellä, missä häiriö kulloinkin ilmenee. Sopimuskustannuksemme on tyypillisesti jopa vain 25 % verrattuna uuden laitoksen investointikustannukseen, puhumattakaan lisäksi oman tuotantolaitoksen vaatimista tuotanto-omaisuuden hallinnan kustannuksista. Kustannustehokkuuden lisäksi varaenergiayhteistyö on myös vastuullisuutta – siirrettävien yksiköiden käyttö on kiertotaloutta resurssitehokkuuden kannalta ja vahva varautuminen mahdollistaa nopeat rohkeat askeleet myös uusien teknologioiden käyttöönotossa tuotannon osalta, summaa Höyrytys Oy:n tuotantopäällikkö Aarni Natunen.