HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

INNIOn Jenbacher -kaasumoottorit

INNIOn Jenbacher -kaasumoottorit

INNIOn Jenbacher valmistaa moottoreita 250-4117 kWe:n tehoalueelle. INNIOn Jenbacher -kaasumoottorit on alun perin suunniteltu laajan lämpöarvoalueen kaasuilla toimiviksi. Polttoaineena niissä voidaan käyttää lähes kaikkia kaasuja maakaasusta puukaasuun.

Biokaasulaitoksen yhteydessä hyötykäyttö toteutetaan yleensä CHP-järjestelmänä eli sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Alla olevassa kuvassa on esitetty yhteistuotannon prosessi tyypillisellä biokaasulaitoksella:

EU:n kaatopaikkadirektiivin mukaisesti on kaatopaikkakaasu kerättävä talteen ja vähintään poltettava. Järkevämpää on kuitenkin jalostaa kaatopaikkakaasu sähköksi ja lämmöksi. Jos lämpöä ei pystytä hyödyntämään sellaisenaan, niin liittämällä laitteistoon ORC-teknologiaa saadaan lämpö otettua hyötykäyttöön ja tuotettua sähköksi. Joka tapauksessa voidaan sähköä kuitenkin aina tuottaa täydellä teholla.