HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Biokaasun puhdistus

Biokaasuun puhdistuksella parempi energiatiheys

Jotta biokaasua voidaan käyttää tehokkaasti, täytyy biokaasusta poistaa epäpuhtaudet, esimerkiksi yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa (CHP) piiyhdisteet ja liikennepolttoaineen tuotannossa myös hiilidioksidi. Näin saadaan parempi energiatiheys prosessiin.

Puhdistus CHP-järjestelmän yhteydessä voidaan toteuttaa siten, että kaasu kuivataan, kevyesti paineistetaan ja suodatetaan aktiivihiilellä. Tämä on yleensä riittävä toimenpide keventämään CHP-järjestelmän huoltotarvetta.

Liikennepolttoaineen tuotannossa, biometaanin jalostuksessa, vaaditaan puhtaampaa kaasua eli hiilidioksidi tulee poistaa mahdollisimman hyvin ja vastaavasti metaanipitoisuus tällöin nousee. Tämän tason kaasu voidaan myös injektoida kaasuverkkoon. Ratkaisumme on hyödyntää edustamamme Malmberg Water Ab:n valmistamaa puhdistustekniikkaa, joka perustuu kaasun vesipesuun.