HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

CHP-laitokset

CHP-laitoksilla korkea hyötysuhde ja tuntuva säästö energian kulutukseen

Yhteistuotantojärjestelmät eli CHP-järjestelmät tuottavat samanaikaisesti lämpöä ja sähköä. CHP-järjestelmien avulla pystytään hyödyntämään kaikki laitoksen tuottama energia tehokkaasti, myös hukkalämpö. CHP-laitoksen kokonaishyötysuhde on 90%.

Tehokkaalla CHP-tuotannolla voidaan saavuttaa energian kulutuksessa jopa 40% säästöt verrattuna lämmön ja sähkön erillistuotantoon. Kuljetuksen ja jakelun aikaiset häviöt ovat myös huomattavasti pienemmät, kun lämmön jakelu tapahtuu siellä, missä se tuotetaan.

Höyrytys Oy on kokonaisvaltainen kumppani CHP-tuotantolaitoksen rakentamiseen sekä ylläpitoon.