HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Toimintamallit

Pienempi ekologinen jalanjälki – suuremmat säästöt

Biokaasumoottoreilla voidaan tuottaa vihreää energiaa. Biokaasumoottorit toimivat ratkaisuina erilaisiin energiantarpeisiin, sähköntuotannosta CHP-laitoksiin. Täyden palvelun bioenergiaratkaisumme sisältävät suunnittelun, toimituksen, asennuksen sekä kunnossapidon tuotteen koko elinkaaren ajaksi.

Tarjoamme kaasumoottoreita 30 – 4117 kW:n teholuokkiin. Meillä on kokemusta ja tietotaitoa biokaasumoottoreista jo yli 1900 MV:n verran. Vankka osaamisemme biokaasumottoireista on aina asiakkaittemme käytettävissä.

Toimintamallit

CHP-laitos

Yhteistuotantojärjestelmät eli CHP-järjestelmät tuottavat samanaikaisesti lämpöä ja sähköä. CHP-järjestelmien avulla pystytään hyödyntämään kaikki laitoksen tuottama energia tehokkaasti, myös hukkalämpö. CHP-laitoksen kokonaishyötysuhde on 90 %.

Tehokkaalla CHP-tuotannolla voidaan saavuttaa energian kulutuksessa jopa 40 % säästöt verrattuna lämmön ja sähkön erillistuotantoon. Kuljetuksen ja jakelun aikaiset häviöt ovat myös huomattavasti pienemmät, kun lämmön jakelu tapahtuu siellä missä se tuotetaan.

Biokaasu

Biokaasua syntyy orgaanisen materiaalin hapettomassa tilassa tapahtuvan hajoamisen seurauksena. Hajoamisprosessin aikana syntyy metaania metaanibakteerien vaikutuksesta. Edellytyksenä on hapen puute, pH-arvo 6,5-7,5 sekä lämpötila 15-25 ° C (mesophile) tai 45-55 °C (thermophile).

Hajoamisprosessi kestää arviolta 10 päivää termofiilisillä, 25-30 päivää mesofiilisillä ja 90-120 päivää psykrofiilisillä bakteereilla. Nykyaikaiset hajoamisprosessit tapahtuvat pääasiassa mesofiilisellä lämpötila-alueella.

Kaatopaikkakaasu

Kaatopaikkajäte sisältää 150 – 250 kg orgaanista hiiltä tonnissa. Nämä aineet ovat biohajoavia ja kun ne ovat suljetussa, hapettomassa tilassa, ne muuntuvat kaatopaikkakaasuiksi. Muuntuminen metaaniksi hapettomassa tilassa alkaa yhden – kahden vuoden kuluttua jätteen saapumisesta kaatopaikalle.

Mikäli kaatopaikkakaasun keräys on jatkuvaa ja kontrolloitua, saavutetaan alla olevat viitearvot toiminnan käynnistyttyä:

  • Metaani (CH4) noin 40 – 50 % tilavuudesta
  • Hiilidioksidi (CO2) noin 35 – 45 % tilavuudesta
  • Typpipitoisuus (N2) noin 5 – 15 % tilavuudesta
  • Happipitoisuus (O2) noin 1 – 3 % tilavuudesta
  • Vesihöyry (H2O) kylläinen