HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Biokaasumoottori-/kattilalaitokset

Täyden palvelun bioenergiaratkaisu alan edelläkävijältä

Höyrytys on biokaasun hyödyntämisessä edelläkävijä. Laitteitamme käytetään useimmissa Suomen biokaasulaitoksissa. Monipuolisen osaamisemme ansiosta pystymme kantamaan energiantuotannosta kokonaisvastuun. Täyden palvelun bioenergiaratkaisumme sisältävät suunnittelun, toimituksen, asennuksen sekä kunnossapidon tuotteen koko elinkaaren ajaksi.

Biokaasumoottoreilla voidaan tuottaa vihreää energiaa. Biokaasumoottorit tarjoavat ratkaisun erilaisiin energiantarpeisiin, sähköntuotannosta CHP-laitoksiin. Laitokset rakentuvat INNIOn Jenbacher ja IET Energyn valmistamien kaasumoottorijärjestelmien ympärille. Biokaasua voidaan hyödyntää polttoaineena myös Höyrytyksen toimittamissa höyry- ja lämpölaitoksissa.

Tarjoamme kaasumoottoreita 30 – 4117 kW:n teholuokkiin. Meillä on kokemusta ja tietotaitoa biokaasumoottoreista jo yli 1900 MV:n verran.

Biokaasun jalostus liikennepolttoaineeksi

Biokaasun puhdistus biometaaniksi voidaan tehdä edustamamme Malmberg Waterin laitteistolla.

Katso video biokaasun puhdistuksesta

Biokaasun puhdistus moottori- ja kattilakäyttöön

Höyrytykseltä saat biokaasun esikäsittelyjärjestelmät (kuivaus, paineistus ja suodatus) kondenssiveden ja pii-yhdisteiden poistoon. Tällä toimenpiteellä kaasusta saadaan puhtaampaa, mikä puolestaan vähentää huollon tarvetta.