HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

HOX-webinaari 4.2.2021

HOX- WEBINAARI:

Millainen yhteistyö tukee asiakasta toimintavarmuuden parantamisessa ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa?

Yhteiskuntamme on riippuvainen vedestä ja energiasta, joten on tärkeää turvata niiden saatavuus kaikissa tilanteissa.

Tuotannon keskeytyksettömän toiminnan turvaaminen, eli toimintavarmuus, onkin tässä avainasemassa. Toimintavarmuus rakentuu useista eri asioista, mutta lähtökohtana kaikelle on varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin ja niiden ennalta ehkäiseminen. Millaisilla toimilla on mahdollista parantaa toimintavarmuutta?

Vaikka energiatarve kasvaa jatkuvasti, olemme menossa kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Millaisia vaatimuksia nämä asettavat toiminnallemme nyt ja tulevaisuudessa? Entä kuinka voisimme rakentaa laitoksia ympäristöämme kunnioittaen?

HOX-webinaari sisältää ajankohtaista pohdintaa siitä, miten energiasektorin ja vedenkäsittelyn asiantuntijat voivat tukea toimintavarmuuden ja ympäristötavoitteiden saavuttamisen osalta.

—-

ILMOITTAUDU MUKAAN WEBINAARIIN TÄSTÄ >

OHJELMA

9.00
Webinaarin avaus

9.15
Yhteistyön merkitys palveluiden asiakaslähtöisyydessä ja laadussa
Asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä laaja-alaisten palvelukokonaisuuksien hyödyistä,
tämänhetkisistä palveluista, asiakaslähtöisyydestä ja tulevaisuuden lisätarpeista.

9.50
Varautumisen elementit
Millä elementeillä voidaan vaikuttaa energiantuotannon toimintavarmuuteen.

10.55
Energiantuotannon ympäristökuorman pienentäminen – ympäristökädenjälki
Ympäristökädenjälki käsitteenä ja mikä on meidän kädenjälki energiatuotannon ympäristökuorman pienentämisessä.

11.40
Webinaarin päätös