HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Tiedote 3.5.2018

Höyrytys Oy toimittaa INNIO Jenbacher -kaasumoottorijärjestelmät Lempäälän energiayhteisö- eli LEMENE-hankkeeseen

Lempäälän Energia Oy:n toteuttama LEMENE-hanke on yksi työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 valitsemista energiateknologian kärkihankkeista. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa Lempäälään kauppakeskus Ideaparkin pohjoispuolelle älykäs ja energiaomavarainen mikroverkko, jolla turvataan itsenäisesti koko alueen tarvitseman energian saanti. Järjestelmä koostuu kaasumoottoreista, aurinkopaneelikentistä, polttokennoista sekä tarvittavasta akustosta. Hanke valmistuu vuonna 2019.

Höyrytys Oy on valittu LEMENE-hankkeen 8MW kaasumoottorijärjestelmien toimittajaksi. LEMENE-hankkeessa kaasumoottoreilla taataan alueella tarvittava teho. Niillä kompensoidaan tehonvaihteluita, jotka johtuvat aurinkopaneelien tuotantomäärien vaihtelusta. Jos aurinko ei paista, kaasumoottoreilla saadaan vastattua alueen tehontarpeeseen.

Mikroverkkoon tarvittava kokonaisteho 8 MW tuotetaan kuudella kaasumoottorilla. Usean yksikön ansiosta pienempiin tehotarpeisiin pystytään vastaamaan käynnistämättä koko kapasiteettia. Höyrytyksen toimittamat INNIO Jenbacher -kaasumoottorit edustavat alan huippua, ja moottorit soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi automaatio-ohjattuina vailla miehitystä. INNIO Jenbacher -kaasumoottoreista on käyttökokemuksia lukuisissa vaativissa verkkorakenteissa.

Tärkeä osa LEMENE-hanketta on sähkön laadun ja saatavuuden ylläpito uusiutuvan energian tuotannon vaihdellessa. Mikroverkon hallinnassa sovelletaan automaatioratkaisuja, jotka mahdollistavat mikroverkon toiminnan itsenäisenä saarekkeena, osana julkista sähkönjakeluverkkoa tai kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservinä. Tämän kaltaiseen muokkaantuvaan toimintaympäristöön INNIO Jenbacher -kaasumoottorikokonaisuus soveltuu erinomaisesti.

Lisätietoja:
Lempäälän Energia Oy, toimitusjohtaja Toni Laakso, +358 50 383 9342, toni.laakso@lempaalanlampo.fi

Höyrytys Oy, liiketoimintajohtaja Jörgen Bärlund, +358 10 4174 613, jorgen.barlund@hoyrytys.fi

Höyrytys Oy on kokonaisvaltainen energiapalvelujen tuottaja, joka toteuttaa asiakkailleen joustavia energiaratkaisuja lämmön, höyryn ja sähkön tuotantoon. Myymme ja vuokraamme energiantuotannon laitteita, projektoimme höyry- ja lämpölaitoksia sekä tuotamme huolto- ja varaenergiapalveluita. Toimimme valtakunnallisesti useammalla paikkakunnalla, päätoimipaikkamme sijaitsee Keravalla. Liikevaihtomme on 11 M€ ja henkilökunnan määrä 30.

Lempäälän Energia Oy on Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistama tytäryhtiö ja toimii sen tuotantoyhtiönä tuottaen kaukolämpöä käyttämällä polttoaineena erilaisia kiinteitä polttoaineita, kuten turvetta, haketta ja sahanpurua. Lempäälän Energia Oy:llä on kolme käynnissä olevaa hanketta, joille on myönnetty Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukea. Hankkeiden tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Yksi hankkeista on energiateknologian kärkihankkeeksi valittu LEMENE- eli Lempäälän energiayhteisö -hanke.