HÖYRYÄ, LÄMPÖÄ JA SÄHKÖÄ JOUSTAVASTI ERI TARPEISIIN

Varaenergiaa nopeasti
Biokaasuratkaisut
Laitosratkaisut
Huolto ja varaosat

Höyrytys Oy lahjoittaa Ukrainaan 4 elintärkeää lämpö- ja höyrylaitosta

Suomen kokenein ja nopein kokonaisvaltaisten varaenergiapalvelujen tuottaja, keravalainen Höyrytys Oy lahjoittaa Ukrainaan neljä siirrettävää lämmön- ja höyryntuotantolaitosta, joiden yhteiskapasiteetti on 14 MW ja hankinta-arvo uutena noin miljoona euroa. Kalustoa voidaan käyttää alue- ja kaukolämmitykseen sekä kriittisten kohteiden kuten sairaaloiden, kauppojen, tehtaiden, palvelukeskusten ja virastojen lämmitykseen. Laitteistot lähtevät matkaan kohti Ukrainaa viikolla 8/2023 ja auttavat maata […]

Höyrytys Oy ja Fortum Power and Heat Oy järjestivät kemianteollisuuden tehtaan varahöyryn tuotannon

Höyrytys Oy ja Fortum Power and Heat Oy järjestivät kemianteollisuuden tehtaan varahöyryn tuotannon suunniteltujen huoltotoimenpiteiden ajaksi. Loppuasiakkaan tarvitsema höyryenergia tuotettiin turvallisesti ja luotettavasti Höyrytyksen varaenergiapalvelun avulla. ”Yhteistyö Höyrytys Oy:n kanssa oli varsin selkeää ja joustavaa. Höyrytyksen palvelu oli varsin helppo ja kompakti ratkaisu alusta loppuun.”, tiivistää Jussi Tunturi Fortum Power and Heat Oy:ltä.”  

FinHDC: Liikkuva varaenergiapalvelu korvaa kiinteitä varalaitoksia

Riittävä varakapasiteetti on yksi kaukolämmön lähes 100-prosenttisen toimitusvarmuuden perusedellytyksistä. Energiayhtiöt huoltavat ja ylläpitävät varalaitoksiaan ympäri vuoden, vaikka tarvetta niille on yleensä vain muutamia kertoja vuodessa tai jopa harvemmin. FinDHC:n artikkelissa kerrotaan Höyrytys Oy:n tarjoamasta vaihtoehtoisesta ratkaisusta: varaenergiapalvelusta, joka korvaa tilapäisen energian tarpeet yhdellä puhelinsoitolla.

Tiedote 26.2.2019

Turku Energia ottaa käyttöön siirrettävää varalämpöä Höyrytys Oy:ltä – mahdollistaa tehokkaat huoltotyöt ilman toimituskatkoja

Turku Energia ja Höyrytys Oy ovat solmineet sopimuksen varalämmön toimituksesta kaukolämpöverkkoon. Yhteistyön myötä Turku Energia voi jatkaa lämmönjakelua asiakkailleen myös suurempien huoltotöiden aikana, kun yhtiön käytettävissä ovat Höyrytys Oy:n liikkuvat lämmöntuotantoyksiköt.

Tiedote 3.5.2018

Höyrytys Oy toimittaa INNIO Jenbacher -kaasumoottorijärjestelmät Lempäälän energiayhteisö- eli LEMENE-hankkeeseen

Lempäälän Energia Oy:n toteuttama LEMENE-hanke on yksi työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 valitsemista energiateknologian kärkihankkeista. Hankkeen perusajatuksena on rakentaa Lempäälään kauppakeskus Ideaparkin pohjoispuolelle älykäs ja energiaomavarainen mikroverkko, jolla turvataan itsenäisesti koko alueen tarvitseman energian saanti. Järjestelmä koostuu kaasumoottoreista, aurinkopaneelikentistä, polttokennoista sekä tarvittavasta akustosta. Hanke valmistuu vuonna 2019.

Höyrytys Oy on valittu LEMENE-hankkeen 8MW kaasumoottorijärjestelmien toimittajaksi. LEMENE-hankkeessa kaasumoottoreilla taataan alueella tarvittava teho. Niillä kompensoidaan tehonvaihteluita, jotka johtuvat aurinkopaneelien tuotantomäärien vaihtelusta. Jos aurinko ei paista, kaasumoottoreilla saadaan vastattua alueen tehontarpeeseen.

Tiedote 21.2.2018

Höyrytys Oy on solminut kymmenvuotisen vuokrasopimuksen höyrykeskuksen vuokraamisesta Sharpcell Oy:lle Kausalaan

Höyrytys Oy toimittaa maakaasua polttoaineenaan käyttävän höyrykeskuksen Sharpcell:n kuivapaperitehtaalle Kausalaan. Tuotannon kasvaessa vanhan höyryntuotantolaitteiston kapasiteetti ei enää ollut riittävä. Uusi höyrykeskus on teholtaan 3 MW. Toimitus korvaa vanhan höyryntuotantokapasiteetin kokonaisuudessaan ja antaa mahdollisuuden kuivapaperin tuotannon kasvattamiseen myös tulevaisuudessa.